Kinderconvenant

Een kinderconvenant heet ook wel een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een document waarin partners die uit elkaar gaan, afspraken maken over de uitoefening van hun ouderschap. Partners maken daarbij onder meer afspraken over de verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. Vaak laten partners zich bijstaan door een mediator of echtscheidingsdeskundige bij het opstellen van een ouderschapsplan.

De verdeling van zorg- en opvoedingstaken is in beginsel naar eigen inzicht van partners in te vullen. Het ouderschapsplan dient in elk geval een aantal afspraken te bevatten:

  • Op welke wijze de zorg voor de kinderen wordt verdeeld;
  • Op welke wijze de ouders elkaar op de hoogte houden en raadplegen;
  • Op welke wijze ouders in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen voorzien;
  • Op welke wijze de kinderen bij het maken van het ouderschapsplan zijn betrokken.

Wetsartikel Art. 1:247 BW
Synoniemen Ouderschapsplan