Wrakingsverzoek

Als een partij tijdens een gerechtelijke procedure van oordeel is dat een rechter vooringenomen is, kan hij een verzoek tot wraking indienen. In dat geval wordt feitelijk een verzoek ingediend om een andere rechter de zaak te laten behandelen.

Een verzoek tot wraking kan voor, tijdens en na de zitting (in dit laatste geval tot wijzing van het vonnis) worden ingediend.

Als het verzoek tot wraking wordt ingediend tijdens de zitting, zal de zitting worden stilgelegd. Als de rechter het eens is met het wrakingsverzoek, zal hij voor deze zitting worden vervangen door een andere rechter. Als de rechter het niet eens is met het wrakingsverzoek, zal het verzoek in behandeling worden genomen door de wrakingskamer. Deze kamer bestaat uit 3 rechters van hetzelfde gerecht. In de meeste gevallen wordt dit wrakingsverzoek openbaar behandeld en krijgt de indiener de gelegenheid het wrakingsverzoek toe te lichten. Vervolgens geeft de rechter zijn standpunt over het ingediende wrakingsverzoek.

Indien de indiener ook twijfelt aan de onpartijdigheid van de wrakingskamer, kan daartegen een wrakingsverzoek worden ingediend.

 

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 512 Rv
Synoniemen Wraking