Partnerbijdrage

Synoniem voor partneralimentatie.

Bij een beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is de meest draagkrachtige partner verplicht in het levensonderhoud van de ex-partner te voorzien als de andere partner onvoldoende inkomsten heeft. Het recht hierop vloeit voort uit lotsverbondenheid.

De hoogte van de partnerbijdrage kan tussen partners onderling vastgesteld worden. Meestal gebeurt dit met behulp van een mediator of advocaat. Komen partijen hier niet samen uit, dan stelt de rechter de hoogte van de partnerbijdrage vast.

De duur van de partneralimentatie is als volgt:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk of partnerschap met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk of partnerschap zonder kinderen, als het huwelijk of partnerschap langer duurde van 5 jaar;
  • De duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter duurde dan 5 jaar zonder kinderen.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Partneralimentatie