Misbruik van bevoegdheid

Misbruik van een wettelijke bevoegdheid.

De wet bepaalt dat een wettelijke bevoegdheid niet kan worden ingeroepen, als deze bevoegdheid - onder meer - wordt gebruikt zonder dat die partij daar een belang bij heeft. Wanneer er sprake is van misbruik, hangt veelal af van de omstandigheden van het geval.

Voorbeelden van misbruik van bevoegdheid zijn het leggen van (conservatoir) beslag terwijl de beslaglegger daarvoor geen rechtens te verdedigen belang heeft. In het meer algemeen wordt onderscheiden in misbruik van faillissementsrecht (waaronder bijvoorbeeld het onder omstandigheden aanvragen van een eigen faillissement), misbruik van procesrecht, misbruik in het civiele recht en misbruik in het ontslagrecht.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel 3:13 BW
Synoniemen Misbruik van recht