Ambtshalve aanvulling

Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden houdt in dat een rechter in sommige gevallen uit eigen beweging rechtsgronden in een juridische procedure bijbrengt. Dit is een uitzondering op de hoofdregel: dat de rechter zich alleen mag buigen over de wederzijdse stellingen van partijen en op basis daarvan beslist van welke aard en omvang de rechtsstrijd is.

In een procedure geldt het beginsel van hoor en wederhoor. Als een rechter ambtshalve gronden aanvult, zal hij dit alleen mogen doen als partijen niet eerder de mogelijkheid hebben gehad om zich over de toepassing van een bepaalde rechtsregel uit te laten. Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden kan invloed hebben op zowel de processtrategie van de eisende partij alsmede de gedaagde partij.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 25 Rv
Synoniemen