Battle of forms

Battle of forms houdt in dat er een geschil is over welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst. Dat kan zich voordoen als twee bedrijven een overeenkomst sluiten maar daarbij elk hun eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Een voorbeeld waarbij dit zich kan voordoen is wanneer de ene partij in het aanbod de eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart, en de andere partij dit aanbod accepteert maar daarbij echter in plaats van de algemene voorwaarden van de wederpartij, de eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

De hoofdregel is dat in dergelijke gevallen de algemene voorwaarden van de eerste partij van toepassing zijn op de overeenkomst, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk hier niet mee heeft ingestemd.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen