Onderhandse akte

Een akte die niet is opgesteld door een notaris, maar tussen partijen onderling. Indien de akte wel door een notaris is opgesteld, wordt gesproken van een authentieke akte of notariële akte.

Authentieke akten leveren in een procedure dwingend bewijs op. Onderhandse akten leveren in beginsel dwingend bewijs op, maar dit is wel afhankelijk van de uitleg van de akte zelf. Zodoende kan een akte bewijs opleveren tegen degene die de akte heeft ondertekend.

Onderhandse akten hoeven niet per definitie schriftelijk te worden opgemaakt: ook digitaal is mogelijk. Hiervoor is wel vereist dat degene tegen wie de akte bewijs oplevert, in staat is om de inhoud van de akte voor een zekere periode op te slaan en dat de akte ongewijzigd kan worden gereproduceerd.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 156 Rv
Synoniemen