Raadsvrouw

Een vrouwelijke advocaat. Een mannelijke advocaat heet raadsman. Een advocaat geeft rechtsbijstand en voorziet cliënten van juridisch advies. Daarnaast is een advocaat in een aantal zaken bij uitsluiting bevoegd namens een persoon op te treden. Als een persoon verplicht is een advocaat in te schakelen, heet dat verplichte procesvertegenwoordiging. Dit is bijvoorbeeld het geval in kort gedingprocedures. 

Om als advocaat op te treden, dient de beroepsopleiding bij de Nederlandse Orde van Advocaten met succes te worden afgerond. Een advocaat wordt eerst voorwaardelijk ingeschreven op het tableau en is vanaf de beëdiging officieel advocaat. Wordt de opleiding met succes afgerond, dan wordt de inschrijving omgezet in een onvoorwaardelijke inschrijving.

Advocaten dienen zich bij de beroepsuitoefening te laten leiden door een aantal codes en kernwaarden. Deze zijn vastgelegd in de Gedragsregels 2017. De vijf kernwaarden van een advocaat zijn: partijdigheid, onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

 

Categorie Algemeen
Regeling
Wetsartikel Art. 1 e.v. Advocatenwet
Synoniemen Raadsman, advocaat