Akte

Een akte is een officieel document. In de wet staat de definitie formeel omschreven als: 'elk ondertekend document, bestemd om tot bewijs te dienen'. In Nederland bestaan twee soorten aktes: authentieke akten en onderhandse akten. Authentieke aktes worden verleden door een bevoegd ambtenaar, zoals een notaris of een rechter. Als de akte wordt opgemaakt door een notaris wordt ook wel gesproken over een notariële akte.

Onderhandse aktes kunnen door iedereen worden opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overeenkomst of een schriftelijke verklaring.

Ook overheidsinstellingen kunnen akten afgeven.

De wet schrijft in een aantal gevallen voor wanneer partijen een notariële akte benodigd hebben. Een notariële akte is bijvoorbeeld noodzakelijk bij de overdracht van een woning: zonder deze akte kan de overdracht niet plaatsvinden.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Notariële akte, onderhandse akte, authentieke akte