Gijzeling

Gijzeling (ook wel: lijfsdwang) is een methode om de schuldenaar ertoe te bewegen een vonnis na te komen. De schuldenaar wordt dan in een huis van bewaring geplaatst totdat hij zijn verplichtingen uit het vonnis heeft voldaan.

Gijzeling is alleen mogelijk indien andere, minder ingrijpende methoden geen baat hebben gehad. Deze alternatieven zijn beslag en dwangsom. Ook is gijzeling ofwel lijfsdwang niet mogelijk ingeval het een vonnis betreft tot betaling van een geldsom.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Lijfsdwang