Eindarrest

Een eindarrest is de definitieve uitspraak in hoger beroep. In het eindarrest wordt het ingestelde hoger beroep door een van de partijen in de procedure bij de rechtbank geheel of gedeeltelijk toe- of afgewezen. Een andere variant is het tussenarrest. Hoofdregel daarbij is dat het instellen van cassatie slechts mogelijk is gelijktijdig met het eindarrest, tenzij de wet anders bepaalt. Ook de rechter kan bepalen dat tussentijds hoger beroep (in het geval het een eindvonnis van de rechtbank betreft) of cassatie mogelijk is.

Tot slot is een eventuele onbevoegdverklaring van de rechter tevens een tussenvonnis, waartegen op grond van art. 75 lid 1 jo. art. 401a lid 2 Rv cassatie openstaat.

 

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen