Executiekortgeding

Een kort gedingprocedure waarin wordt beoogd de executie van een vonnis te voorkomen.

Een partij die een vonnis heeft verkregen en deze ten uitvoer wenst te leggen, kan daartoe in de regel overgaan. De andere partij kan door middel van een kort geding een verzoek tot schorsing van de executie indienen. Schorsing is alleen mogelijk indien het vonnis berust op een juridische of feitelijk kennelijke misslag, of indien er na wijzing van het vonnis een noodtoestand is ontstaan bij de gedaagde partij. In dit laatste geval is vereist dat de omstandigheden het onaanvaardbaar maken dat het vonnis ten uitvoer wordt gelegd.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 438 Rv
Synoniemen Executiegeschil