Bevoegdheid

Bevoegdheid (ook wel: competentie) ziet op de vraag welke rechter, in welk arrondissement bevoegd is om van een geschil of verzoek kennis te nemen.

Onderscheiden wordt in absolute bevoegdheid en relatieve bevoegdheid. Absolute bevoegdheid ziet op de vraag welke 'soort' rechter (bijvoorbeeld de kantonrechter of de civiele rechter) bevoegd is om van het geschil of verzoek kennis te nemen en de relatieve bevoegdheid ziet op de vraag welke rechter geografisch gezien bevoegd is.

Bij verzoekschriftprocedures geldt als hoofdregel dat de rechter bevoegd is van de woonplaats van de verzoekende partij. Bij dagvaardingsprocedures geldt als hoofdregel dat de woonplaats van gedaagde partij bepalend is.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 99 Rv
Synoniemen Competentie