Bevoegdheidsgeschil

Een vordering van een partij die van mening is dat een bepaalde rechter of rechtsprekende instantie niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Dit heet ook wel een bevoegdheidsincident ofwel exceptie van onbevoegdheid.

Een rechter kan bijvoorbeeld niet bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen omdat partijen hebben afgesproken dat een bepaalde rechter exclusief bevoegd is (forumkeuze), of omdat de zaak aanhangig is gemaakt bij een rechter die niet relatief bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Ook kan het voorkomen dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt, bijvoorbeeld omdat het een internationaal geschil betreft.

Dient een partij een bevoegdheidsincident in, dan zal de rechter vonnis wijzen. In dit vonnis stelt hij ofwel vast dat hij onbevoegd is van het geschil kennis te nemen, of komt tot het oordeel dat wel bevoegd is. In het eerste geval eindigt de procedure, in het tweede geval zal de zaak worden terugverwezen ter verdere behandeling.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Exceptie van onbevoegdheid, bevoegdheidsincident