Betekening

Het uitreiken van een exploot (zoals dagvaardingen en vonnissen) aan een persoon. Een gerechtsdeurwaarder is exclusief bevoegd om exploten uit te reiken.

Als hoofdregel geldt dat exploten in persoon moeten worden uitgereikt op het adres. Is zulks niet mogelijk (bijvoorbeeld omdat de geadresseerde niet aanwezig is), kan betekening ook plaatsvinden via een huisgenoot of door achterlating van de exploot in de brievenbus.

Het exploot dient het tijdstip en datum van betekening te vermelden: dit onder meer in verband met de aanvangstijd van lopende wettelijke termijnen.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Betekenen