Grosse

Een grosse (ook wel: executoriale titel) is een gewaarmerkt afschrift van een ambtelijk document dat voor tenuitvoerlegging vatbaar is. Voorbeelden van dergelijke documenten zijn uitspraken van de rechtbank of een authentieke akte. De executoriale titel van een document kan worden herkend door het opschrift 'In naam des Konings' en is een in executoriale vorm afgegeven afschrift.

Een vonnis verkrijgt een executoriale titel (en is dus uitvoerbaar) indien de uitspraak gezag van gewijsde heeft verkregen. Dat betekent tegen de uitspraak geen rechtsmiddel meer openstaat en de uitspraak tevens in kracht van gewijsde is gegaan. Een andere mogelijkheid is dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Dat betekent dat de uitspraak direct ten uitvoer kan worden gelegd, zonder de schorsende werking van een eventueel ingesteld hoger beroep. 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 430 lid 2 Rv
Synoniemen Executoriale titel