Overdracht

Overdracht is een term uit het goederenrecht. In het goederenrecht staat de relatie rechtssubject - goed centraal, terwijl in het verbintenissenrecht de relatie tussen rechtssubjecten (personen of andere dragers van rechten) centraal staat.

Voor overdracht van een goed is vereist dat er sprake is van:

  1. een levering
  2. krachtens geldige titel (een overeenkomst, zoals een koopovereenkomst), en
  3. verricht door een persoon die beschikkingsbevoegd is.

Levering kan plaatsvinden door middel van een feitelijke handeling (zoals bezitsverschaffing) of door middel van een niet-feitelijke handeling. Een huis kan bijvoorbeeld worden geleverd door overdracht van de sleutel. Maar soms is bezitsverschaffing niet mogelijk. Een uitgeleende fiets kan bijvoorbeeld rechtsgeldig worden overgedragen aan een (online) derde koper.

Beschikkingsbevoegd duidt meestal op de situatie dat de persoon eigenaar is ten aanzien van het goed, en dus bevoegd is om het goed te verkopen. Een persoon die handelingsonbekwaam is, is wel beschikkingsbevoegd, maar zal niet in staat zijn een geldige overeenkomst (ofwel titel) tot overdracht af te sluiten.

In een aantal gevallen geeft de wet derdenbescherming in het geval er desondanks geen geldige overdracht heeft plaatsgevonden. In dat geval kan een persoon toch eigenaar worden, ondanks dat de overdracht niet rechtsgeldig was.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 3:84 BW
Synoniemen