Aanhangig maken

Aanhangig maken is een andere term voor het (op)starten van een gerechtelijke procedure bij de rechter. Een procedure wordt aanhangig gemaakt door middel van een dagvaarding of door middel van een verzoekschrift. Dit hangt af van het onderwerp van de zaak.

Bij een dagvaardingsprocedure is de zaak aanhangig gemaakt op het moment dat de dagvaarding door de deurwaarder aan de gedaagde wordt betekend. Bij een verzoekschriftprocedure is de zaak officieel aanhangig gemaakt als het verzoekschrift is ingediend ter griffie van de rechtbank.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen