Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de AVG is een natuurlijke persoon (particulier), rechtspersoon of ieder ander dat, ofwel alleen of gezamenlijk met anderen, het doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In sommige gevallen is de verantwoordelijke tevens de verwerker.

 

 

 

Categorie Privacyrecht
Wetsartikel Art. 4 AVG
Synoniemen Verwerkingsverantwoordelijke