Bewerker

Een bewerker is de persoon of instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een verantwoordelijke. Het verschil met de verantwoordelijke is dat de bewerker louter in opdracht handelt van de verantwoordelijke.

Een praktisch voorbeeld is het uitbesteden van de salarisadministratie. Het kantoor dat de salarisadministratie uitbesteedt aan een accountantskantoor is de verantwoordelijke, het accountantskantoor is de verwerker (ook wel: gegevensverwerker).

De bewerker stelt niet zelf het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast, dit valt onder de plicht van de verantwoordelijke. Een bewerker handelt in opdracht van de verantwoordelijke. Belangrijk om te weten is dat de bewerker onder de verantwoording van de verantwoordelijke valt. Hij is dus niet zelfstandig aansprakelijk voor het in opdracht verwerken van gegevens. Dit is alleen anders als de bewerker de persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden verwerkt. In dat geval is de bewerker mede-verantwoordelijk. Vereist in dat geval is wel dat er dan geen sprake is van een hiërarchische verhouding tussen de verantwoordelijke en de bewerker.

Onder de AVG is de rol van de bewerker enigszins veranderd. Onder de AVG heeft de verantwoordelijke een gedeelde verantwoordelijkheid om een bewerkersovereenkomst te sluiten met een bewerker. In dat geval kunnen zowel de bewerker als de verantwoordelijke worden aangesproken op het niet-afsluiten van een bewerkersovereenkomst (ook wel: verwerkersovereenkomst).

 

Categorie Privacyrecht
Wetsartikel Art. 4 AVG
Synoniemen Verwerker, gegevensverwerker