Voornaam veranderen

Elke persoon in Nederland kan door middel van een verzoekschrift aan de rechtbank de voornaam veranderen. Daarvoor is bijstand van een advocaat vereist.

De rechtbank toetst of de persoon een voldoende zwaarwichtig belang heeft om zijn voornaam te veranderen. Dit belang wordt afgewogen tegen het maatschappelijk belang dat elke persoon een consistente naam voert. De kosten voor het veranderen van een voornaam bestaan uit griffierecht en advocaatkosten. Na de beschikking volgt een formele hoger beroepstermijn van drie maanden, waarna de uitspraak definitief wordt. Tegen een afwijzende beslissing kan de aanvrager altijd in hoger beroep.

In de regel vindt er bij een verzoek tot voornaamswijziging nooit een mondelinge behandeling plaats. Dat betekent dat de rechtbank het verzoek schriftelijk afdoet. Als de persoon of de ouders dit wel op prijs stellen, wordt desgewenst altijd een zitting ingepland.

Regeling
Wetsartikel Art. 1:4 BW
Synoniemen Voornaamswijziging, naamswijziging