Gezinsvoogd

Een gezinsvoogd is een voogd die door een gecertificeerde instelling zoals Bureau Jeugdzorg wordt ingesteld als er sprake is van een ondertoezichtstelling van het kind.

Ondertoezichtstelling wordt door de kinderrechter (meestal op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming) opgelegd als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige opvoedingsproblematiek. Het gezin krijgt dan bij de opvoeding van het kind hulp van een gezinsvoogd. In eerste instantie wordt door jeugdhulpverlening onderzocht of door de ouders vrijwillige hulp geaccepteerd wordt. Als het kind risico's loopt en de ouders daar niets aan kunnen of willen doen, dan schakelt jeugdhulpverlening de RvdK in. De RvdK kan naar aanleiding van het onderzoek de rechtbank verzoeken om een kind onder toezicht te stellen.

Ondertoezichtstelling is een andere maatregel dan uithuisplaatsing. Bij een ondertoezichtstelling onder begeleiding van een gezinsvoogd blijven de ouders zelf verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding. De taak van de gezinsvoogd is om de ouders beter te begeleiden in de zorg en opvoeding. Belangrijke beslissingen die betrekking hebben op het gezag dienen de ouders in eerste instantie met de gezinsvoogd te bespreken.

Een ondertoezichtstelling is veelal een tijdelijke maatregel.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen