Voogdijschap

Voogdijschap is de situatie waarbij een ander dan de ouders met het gezag over een kind wordt belast. Ouders die zelf het ouderlijk gezag hebben, kunnen via de rechter bepaalde personen aanwijzen die het gezag over het kind dan verkrijgen. Bijvoorbeeld als (een van) de ouders onverhoopt komen te overlijden.

Zowel gezag als voogdij komen van rechtswege te vervallen als het kind meerderjarig wordt.

Voogdijschap heeft geen betrekking op het tot stand brengen van een familierechtelijke band. Voogdij is enkel een oplossing voor de situatie waarbij de ouders met gezag dit zelf niet meer kunnen uitoefenen. Een ouder kan overigens de meest aanspraak maken op gezag. Dat betekent dat als de moeder een voogd aanwijst, de vader alsnog later het gezag kan opeisen. De rechtbank zal dit enkel afwijzen als de belangen van het kind daardoor zouden worden geschaad.

Ouders kunnen een voogd digitaal aanwijzen via het loket van rechtspraak.nl. Daarvoor is geen bijstand van een advocaat vereist.

 

Wetsartikel Art. 1:247 BW
Synoniemen Voogd, voogdij