Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind is een persoon niet langer meer bevoegd om zelf zijn financiële zaken te regelen. Een persoon zal onder beschermingsbewind worden geplaatst indien hij vanwege mentale of fysieke beperkingen niet (meer) in staat om op een behoorlijke wijze zijn financiële belangen te behartigen. In tegenstelling tot curatele behoeft het niet te gaan om een lichamelijke of geestelijke beperking ten gevolge waarvan de persoon zijn belangen niet meer kan behartigen: het moet gaan om financiële belangen.

De persoon die onder bewind is geplaatst is wel handelingsbekwaam, maar niet langer meer handelingsbevoegd.

Wetsartikel Art. 1:431 BW
Synoniemen Bewind, onderbewindstelling