Gezagsregister

Het register waarin staat opgenomen welke personen zijn belast met het ouderlijk gezag over een kind.

Ouders waarvan een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn van rechtswege met het ouderlijk gezag bekleed. In overige gevallen dienen ouders het (gezamenlijk) gezag aan te vragen. Daarvoor is geen bijstand van een advocaat vereist. Bij de vader of vrouwelijke partner van de moeder is eerst vereist dat het kind wordt erkend alvorens het (gezamenlijk) gezag kan worden aangevraagd.

Ouders die voldoen aan de voorwaarden kunnen het ouderlijk gezag online aanvragen via de site van rechtspraak.nl. Vervolgens maakt de griffier van de rechtbank een aantekening in het register en doet een kopie van de aantekening toekomen.

Wetsartikel
Synoniemen Ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag