Erkenning kind

Ouders waarvan het kind niet wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dienen onder omstandigheden een kind te erkennen om als juridisch ouder te worden aangemerkt. De biologische moeder van het kind is volgens de wet altijd de juridisch ouder. Daarnaast kan de (vrouwelijke) partner van de moeder het kind erkennen. Als het kind jonger is dan 16 kan erkenning enkel plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de moeder. De erkenning vindt plaats bij het gemeentehuis.

Erkenning van een kind is een voorwaarde om het ouderlijk gezag aan te kunnen vragen.

Voorwaarden voor erkenning zijn:

a. Dat de persoon die het kind erkent, volgens de wet een huwelijk met de moeder mag sluiten (niet is vereist dát er sprake is van een huwelijk);

b. Dat de persoon die het kind erkent, de leeftijd van 16 heeft bereikt;

c. Als het kind jonger is dan 16, de moeder voorafgaand schriftelijk toestemming voor de adoptie heeft verleend;

d. Als het kind ouder is dan 12, zijn toestemming voor de erkenning;

e. Dat er niet twee ouders zijn.

In beginsel is op basis van de laatste voorwaarde erkenning enkel mogelijk door de (vrouwelijke) partner van de moeder. Als het kind reeds door een derde  (niet-biologische) ouder erkend is, kan het kind niet meer door de biologische ouder worden erkend. In dat geval kan de erkenning enkel onder bepaalde voorwaarden worden vernietigd door middel van een procedure bij de rechtbank. Daarvoor is bijstand van een advocaat vereist.

 

Wetsartikel Art. 1:204 BW
Synoniemen Erkenning