Gemeenschap van goederen

Een samenleving in de vorm van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of (duurzame) samenwoning. Bij gemeenschap van goederen zijn alle inkomsten, vermogens en schulden gemeenschappelijk bezit van beide partners.

Hoofdregel voor 1 januari 2018

Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap of huwelijk vóór 1 januari 2018, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden die partners tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen, vallen in de gemeenschap. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk van partners alleen zijn, vallen buiten deze gemeenschap.

Hoofdregel na 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van partners samen waren, alsmede de toekomstige bezittingen, in de gemeenschap van goederen vallen. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van partners alleen waren vallen buiten de gemeenschapsboedel.

Partners kunnen vooralsnog andere afspraken maken bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. 

Wetsartikel
Synoniemen