Partnerschapsvoorwaarden

Voorwaarden in de vorm van een overeenkomst die partners kunnen aangaan bij een geregistreerd partnerschap. Met partnerschapsvoorwaarden kunnen partners zelf vastleggen welke bezittingen gezamenlijk en welke privé zijn. Bezittingen die tijdens het partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van de partners zelf blijven.

Partnerschapsvoorwaarden zijn wat betreft inhoud hetzelfde als huwelijkse voorwaarden. In dit kader zijn de voorwaarden hetzelfde als ware partners getrouwd. De term partnerschapsvoorwaarden is dan ook slechts een terminologisch onderscheid.

Wetsartikel Art. 1:93 e.v. BW
Synoniemen