Mediationovereenkomst

Met ondertekening van een mediationovereenkomst wordt een procedure tot mediation gestart. De betrokken partijen alsmede de mediator dienen deze te ondertekenen.

In de overeenkomst komen een aantal belangrijke onderwerpen aan bod. De belangrijkste zijn dat de mediator neutraal en onpartijdig is, dat de gesprekken geheim (vertrouwelijk) blijven, dat betrokken partijen deelnemen op vrijwillige basis en dat mediation geheel vrijblijvend is. Voorts wordt het honorarium van de mediator vastgelegd en wordt overeengekomen dat partijen, als het mediationtraject succesvol wordt afgerond, de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Mediation