WOB-verzoek

Een verzoek krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Burgers hebben recht op informatie van de overheid; onder andere over de wijze waarop zij handelt en de wijze waarop een besluit tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld als een gemeente een besluit neemt in het kader van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Burgers kunnen in dergelijke gevallen bij de desbetreffende overheidsinstantie meer informatie inwinnen.

Veel overheidsinformatie is openbaar toegankelijk. Voor de overheidsinformatie die niet openbaar toegankelijk is, kan een WOB-verzoek worden ingediend. Niet alle verzochte informatie kan echter door de overheid worden verleend. Bijvoorbeeld als de informatie niet geschikt is om te worden gedeeld, of dat er andere -zwaarwegende- belangen spelen om de informatie niet openbaar te maken.

Voorbeeld van een WOB-verzoek is het opvragen van documenten bij de Belastingdienst die betrekking hebben op een bepaalde aanslag of vaststelling. Een ander voorbeeld is het opvragen van documenten bij het CVOM die van belang zijn bij een opgelegde verkeersboete krachtens de Wet mulder.

Categorie Bestuursrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 1 e.v. Wob
Synoniemen