Akte van berusting

Een door de advocaat opgesteld processtuk, waarin een procespartij aan de wederpartij kenbaar maakt zich neer te leggen bij een uitspraak en daartegen geen rechtsmiddel zal instellen.

Een akte van berusting is met name relevant in geval van echtscheiding. Een verzoek tot echtscheiding wordt pas definitief, en kan pas worden ingeschreven, als de termijn voor hoger beroep verstreken is (3 maanden). Door de akte van berusting vervalt de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en kan de echtscheidingsuitspraak direct worden ingeschreven.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen