Convenant

Een overeenkomst tussen partners die wensen te scheiden. Een convenant heet ook wel echtscheidingsconvenant. In het convenant worden afspraken gemaakt over bij wie de kinderen zullen blijven, hoe het bezoek van en aan de kinderen wordt geregeld en maken partners afspraken over de financiële afwikkeling van het huwelijk.

Het opstellen van een convenant is niet verplicht bij een echtscheiding. Partners kunnen ook zelf afspraken maken bij scheiding. Meestal stelt de advocaat de echtscheidingsconvenant op. Als deze wordt ingediend bij het verzoek tot scheiding, verkrijgt het convenant executoriale werking als deze onderdeel wordt van de beschikking.

Als partners kinderen hebben, dienen zij een ouderschapsplan op te stellen. Deze kan onderdeel uitmaken van het echtscheidingsconvenant.

Wetsartikel Art. 7:900 BW
Synoniemen Vaststellingsovereenkomst, echtscheidingsconvenant