Materieel strafrecht

Het materiële strafrecht regelt welke gedragingen worden gekwalificeerd als strafbare feiten. Deze staan opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. In het materieel strafrecht wordt omgeschreven wanneer iets wordt aangemerkt als strafbaar feit en welke strafsanctie daarop staat.

Het formele strafrecht regelt onder meer de wijze waarop het openbaar ministerie tot strafvervolging kan overgaan en welke wettelijke kaders zij bij het strafrechtelijk onderzoek in acht dient te nemen.

Categorie Strafrecht
Wetsartikel
Synoniemen