Preferent crediteur

Een preferent crediteur (ook wel: preferent schuldeiser) is een schuldeiser die op basis van de wet een bijzondere voorrang geniet in het verhaal van een openstaande vordering. Als een persoon of onderneming failliet gaat, heeft een preferente schuldeiser voorrang in de voldoening van zijn vordering ten opzichte van andere, niet-preferente schuldeisers. Preferente schuldeisers zijn het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van voor het uitspreken van het faillissement. Preferente schuldeisers kunnen hun vordering verhalen op de schuldenaar met voorrang op de concurrente schuldeisers.

Daarnaast zijn er ook feitelijk preferente schuldeisers. Dit zijn schuldeisers die het recht van reclame (kunnen) uitoefenen, het recht van verrekening en schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud. De fiscus kan dit eigendomsvoorbehoud echter negeren en daarmee een openstaande vordering boven de schuldeiser met een eigendomsvoorbehoud voldoen.

Categorie Incasso
Wetsartikel Art. 3:288 BW
Synoniemen Preferent schuldeiser