Partij peremptoir

Peremptoir stellen is de situatie waarbij een partij geen nader uitstel meer wordt verleend voor het indienen van processtukken. In een gerechtelijke procedure is dit met name van belang wanneer een partij uitstel heeft gevraagd, maar hij daartoe niet (meer) in de gelegenheid wordt gesteld.

Partij peremptoir houdt in dat een partij een laatste termijn wordt gegeven om een proceshandeling te verrichten. Indien die partij dat niet doet, kon de andere partij onder het oude recht verzoeken om een 'akte niet dienen' in te dienen en in dat geval kon het Gerechtshof bepalen dat die partij de desbetreffende handeling niet meer mag verrichten. Onder het nieuwe recht wordt een partij ambtshalve peremptoir gesteld indien een handeling niet tijdig wordt verricht én uitstel niet meer mogelijk is.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Peremptoir stellen