Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid is de situatie waarbij een producent aansprakelijk is voor de schade die veroorzaakt is door een gebrek in zijn product. Dit heet ook wel productenaansprakelijkheid. Vereist is daarbij niet dat er sprake is van een overeenkomst tussen de consument en de producent.

Een producent is alleen dan niet aansprakelijk voor de ontstane schade indien hij niet degene is die het product op de markt heeft gebracht. Ook is de producent niet aansprakelijk indien het gebrek nog niet bestond op het moment dat het in de markt werd gebracht. In dit geval zal namelijk niet de producent, maar de verkoper aansprakelijk zijn voor de ontstane schade. Voorts is de producent niet aansprakelijk indien het gebrek een gevolg is van wettelijke voorschriften.

Indien het aankomt op een procedure of geschil zal degene die de schade heeft geleden, dienen aan te tonen dat er sprake was van een causaal verband tussen het gebrek en de ontstane schade. Een beding in de algemene voorwaarden of in een overeenkomst dat zijn aansprakelijkheid uitsluit, is nietig.

Wetsartikel Art. 6:185 BW
Synoniemen Productenaansprakelijkheid