Merkenbescherming

Merkenbescherming betreft de bescherming van een merk. Onder merkenbescherming in algemene zin valt het volledige proces van bescherming, registratie van het merk en de bewaking ervan zodat het niet door andere partijen onrechtmatig gebruikt kan worden in het handelsverkeer.

Bedrijven hebben meestal een aparte juridische afdeling dat zich bezig houdt met onrechtmatig gebruik van een geregistreerd merk en op te te treden tegen onrechtmatig gebruik van een geregistreerd merk zonder toestemming van de merkhouder. Vereiste voor bescherming is wel dat het betreffende merk officieel geregistreerd staat als merk bij het BBIE (indien het gaat om merkbescherming binnen de Benelux).

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Merk, merkenrecht, merkbescherming