Right of first refusal

Ook wel voorkeursrecht. Indien een huurder een right of first refusal heeft, heeft de verhuurder de verplichting het gehuurde eerst aan hem aan te bieden indien de verhuurder besluit tot verkoop van het gehuurde over te gaan.

Een right of first refusal kan (schriftelijk) worden overeengekomen in de huurovereenkomst. Aan een right of first refusal kan een huurder niet het recht ontlenen dat de verkoper daadwerkelijk over zal tot verkoop, slechts alleen dat indien de verkoper tot zulks besluit, hij het gehuurde eerst ter verkoop aan de huurder aan moet bieden.

Een right of first refusal moet niet worden onderscheiden van een koopoptie. Bij een koopoptie kan de huurder aanspraak maken op koop van het gehuurde indien hij dat wenst, bij een right of first refusal heeft de huurder slechts het recht als eerste tot aankoop over te gaan wanneer de verhuurder het gehuurde te koop aanbiedt.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Voorkeursrecht