Goed huurderschap

Een huurder heeft de verplichting om zich te gedragen als een goed huurder. Dit betekent dat de huurder in elk geval zorgvuldig om dient te gaan met het gehuurde en in overeenstemming  dient te handelen met hetgeen hem in het maatschappelijk verkeer betaamt. In de praktijk wordt hieronder ook verstaan de verplichting van de huurder geen overlast te veroorzaken jegens derden (zoals de buren).

Goed huurderschap is een uitwerking van het meer algemene beginsel van redelijkheid en billijkheid. Deze open norm geeft een nadere invulling aan de rechtsverhouding tussen de huurder en verhuurder. Om die reden wordt vaak aan de hand van de relevante omstandigheden van het geval bepaald of een huurder als een goed huurder heeft gedragen.

Als een huurder zich niet als goed huurder gedraagt, kan de verhuurder onder voorwaarden een verzoek tot voor ontbinding van de huurovereenkomst indienen bij de kantonrechter. 

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:213 BW
Synoniemen Gedragen als goed huurder