Bezwaarprocedure

Een synoniem voor het instellen van bezwaar.

Wanneer een belanghebbende het niet eens is met een beslissing, kan hij daartegen bezwaar aantekenen. Dit dient hij te doen binnen een bepaalde termijn: dit is doorgaans 6 weken na kennisgeving van de beslissing aan de belanghebbende. Bezwaar wordt ingesteld door middel van een bezwaarschrift. In dit bezwaarschrift vermeldt de belanghebbende op welke gronden hij het niet eens is met het bezwaar.

Indien het bezwaarschrift ontvankelijk is (dat wil zeggen, aan alle wettelijke vereisten voor het indienen van het bezwaar is voldaan), geeft het bestuursorgaan vervolgens een besluit op bezwaar. In de beslissing op bezwaar wordt het bezwaar gegrond of ongegrond verklaard. In het eerste geval zal het bestuursorgaan in de regel een nieuwe beslissing nemen. In het tweede geval heeft de belanghebbende enkel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. In dat geval wordt de rechter gevraagd om een oordeel te geven over de beslissing(en) en de rechtmatigheid daarvan.

Categorie Bestuursrecht
Wetsartikel
Synoniemen Bezwaar