Bewijsmiddel

Het leveren van bewijs in een rechtszaak. In beginsel is de waardering van bewijs overgelaten aan het oordeel van de rechter. Slechts in bepaalde gevallen leveren bewijsmiddelen dwingende bewijskracht op, zoals bijvoorbeeld notariële akten. 

De meest gangbare bewijsmiddelen zijn (getuigen)verklaringen, overeenkomsten, foto's en (authentieke) aktes.

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staan regels opgenomen met betrekking tot de waardering van bewijs in civiele zaken. In strafzaken staat dit vermeld in het Wetboek van Strafrecht: hierin staat onder meer beschreven op welke wijze bewijs wordt verzameld en op welke wijze dit wordt door de rechter wordt gewaardeerd.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Bewijs