Bestuurlijke boete

Een van de mogelijke sanctiemiddelen die een bestuursorgaan kan inzetten voor bepaalde overtredingen.

De bestuurlijke boete maar vindt zijn grondslag in de Algemene wet bestuursrecht en houdt in dat een belanghebbende onvoorwaardelijk wordt verplicht om een geldsom te betalen. De bestuurlijke boete is bedoeld als punitieve sanctie (en dus bestraffend).

In een aantal regelingen binnen het sociaal zekerheidsrecht is deze mogelijkheid opgenomen om te waarborgen dat een belanghebbende zijn inlichtingenplicht nakomt. De bestuurlijke boete valt niet onder het strafrecht.

Wetsartikel Art. 5:40 Awb
Synoniemen