Bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete is in Nederland een van de mogelijke sanctiemiddelen die een bestuursorgaan kan inzetten voor bepaalde overtredingen. De bestuurlijke boete is terug te vinden in bestuursrechtelijke regelingen, maar vindt zijn grondslag in de Algemene wet bestuursrecht.  De bestuurlijke boete houdt in dat een belanghebbende onvoorwaardelijk wordt verplichting om een geldsom te betalen. De bestuurlijke boete is bedoeld als punitieve sanctie (en dus bestraffend). In een aantal regelingen binnen het sociaal zekerheidsrecht is deze mogelijkheid opgenomen om bijvoorbeeld te waarborgen dat een belanghebbende zijn inlichtingenplicht nakomt. De bestuurlijke boete valt niet onder het strafrecht.

Wetsartikel Art. 5:40 Awb
Synoniemen