Gelijkgestelde (WARZO)

Het begrip gelijkgestelde is een term die afkomstig is uit het sociaal zekerheidsrecht. In de Wet arbeid en zorg is een gelijkgestelde in de zin van deze wet is de persoon die geen werknemer is in de zin van het arbeidsrecht maar wel wordt aangemerkt als werknemer in de zin van de Ziektewet. Daarnaast is er ook sprake van een gelijkgestelde als een persoon op grond van de WIA recht heeft op een loongerelateerde uitkering. Tot slot is ook de persoon die geen werknemer is in de zin van de Ziektewet, maar krachtens de Ziektewet wel vrijwillig verzekerd is ook een gelijkgestelde.

Als een persoon wordt aangemerkt als gelijkgestelde, heeft deze krachtens de Wet arbeid en zorg een aantal rechten en plichten die hij anders niet zou hebben genoten. Door deze bepaling wordt de reikwijdte van de Wet arbeid en zorg dus vergroot.

Regeling
Wetsartikel Art. 3:6 WARZO
Synoniemen