Vergewisplicht

De onderzoeksplicht van een werkgever of opdrachtnemer om te onderzoeken of een beroepsmatige zorgverlener geschikt is voor de betreffende functie. Dit in verband met eventuele antecedenten van de persoon.

Een werkgever kan aan de vergewisplicht voldoen indien hij het arbeidsverleden van de betreffende zorgverlener controleert. In een aantal gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de werkgever (als zorginstelling) een VOG opvraagt.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen