Valsheid in geschrifte

De situatie waarbij iemand een geschrift valselijk opmaakt of vervalst. Vereist is dat de intentie van de vervalser is om het geschrift te gebruiken of te doen gebruiken door anderen als bewijs (al dan niet in een procedure).

Valsheid in geschrifte is strafbaar: hierop staat een sanctie van zes jaar of geldboete van de vijfde categorie. Ook de persoon die een document gebruikt waarvan hij weet dat een ander deze vervalst heeft, is strafbaar.

Een voorbeeld van valsheid in geschrifte is het plaatsen van een valse handtekening of het antedateren van overeenkomsten. Het namaken van (officiële) documenten zoals paspoorten vallen hier ook onder. Ook bij het namaken of vervalsen van niet-officiële documenten zoals brieven en documenten kan sprake zijn van valsheid in geschrifte.

Categorie Strafrecht
Wetsartikel Art. 225 WvSr
Synoniemen