Snelrecht

Een methode om minder- en meerderjarige misdadigers snel te straffen. De verdachte krijgt bij zijn aanhouding de keuze voorgelegd om ofwel binnen twee weken een bepaald geldbedrag te betalen, ofwel de zaak voor te laten komen voor de politierechter. Betaling van een geldbedrag heet ook wel een transactievoorstel. Deze verkrijgt de verdachte onmiddellijk van de politie.

Het voordeel van snelrecht is dat het een relatief snelle manier van rechtspreken is. Een eventuele slachtoffer in de procedure heeft bovendien het voordeel dat hij een eventuele schadevergoeding snel verkrijgt. Snelrecht kan alleen worden toegepast indien er sprake is van zaken die bewijstechnisch eenvoudig van aard zijn. Hiervan is in elk geval sprake indien er sprake is van een aanhouding op heterdaad.

Categorie Strafrecht
Wetsartikel
Synoniemen ZSM-snelrecht