Vereniging van werknemers

Een vereniging van werknemers (ook wel: vakbond) is een organisatie van werknemers van één of meer bedrijfstakken of beroepsgroepen. Een vakbond heeft ten doel om de belangen van haar leden te behartigen. Dit doet zij onder meer door het voeren van onderhandelingen met werkgeversverenigingen of andere aangewezenen over het tot stand laten komen van een cao. 

Onderhandelingen in het kader van de cao kunnen onder meer betrekking hebben over loon, vergoedingen, werktijden en rusttijden. Ook kan de vakbond onderhandelen over werkomstandigheden. Verder is de vakbond van belang bij het behartigen van de belangen van haar leden bij bijvoorbeeld ontslag en reorganisatie.

 

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen