Taakverwaarlozing

Taakverwaarlozing houdt in dat werkgevers, werknemers, andere personen of instellingen de voorschriften uit de Arbowet niet nakomen. Niet-nakoming van voorschriften uit de Arbowet is gesanctioneerd in art. 23 van de Arbowet.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen