Collectief ontslag

Van een collectief ontslag is op grond van de WMCO sprake als de arbeidsovereenkomsten van twintig werknemers, die werkzaam zijn in één gebied, binnen drie maanden wordt beëindigd. De werkgever is in dat geval verplicht om de vereniging van werknemers (ook wel: vakbond genoemd) om raadpleging te vragen. Ook dient de werkgever deze melding te doen aan het UWV. Dit laatste geldt alleen niet indien de werkgever in faillissement of in een schuldsaneringsregeling verkeert.

 

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 4,5,7 WMCO
Synoniemen