Opzegverbod

Een opzegverbod houdt in dat de werkgever niet rechtsgeldig de arbeidsovereenkomst met de werknemer (door opzegging) kan beëindigen.

Opzegverboden zijn in de wet opgenomen om de werknemer te beschermen tegen bepaalde omstandigheden die de arbeidsrelatie voor de werkgever onaantrekkelijk maken. Als een werknemer bijvoorbeeld niet kan werken ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of bevalling, mag de werkgever in zulke gevallen niet zonder meer overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Andere in de wet geregelde opzegverboden zijn:

  • Opzeggen zonder ontslagvergunning van het UWV;
  • Opzegverbod tijdens ziekte van de werknemer;
  • Het opzegverbod als een werknemer lid is van de ondernemingsraad.

Als een werkgever in deze gevallen de arbeidsovereenkomst tóch opzegt, is er sprake van een kennelijk onredelijk ontslag. De opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever is in dat geval vernietigbaar.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:670 BW
Synoniemen